DM i velgørenhed  
   
 

H.C. Andersens børnehospital OUH

 
     
 

 

 Sygehusklovnen på OUH  

H. C. Andersen Børnehospital blev indviet den 2. april 2008. Det er Danmarks første moderne børnehospital, som imødekommer børn og forældres specielle behov. Et moderne børnehospital skal rumme varme og omsorg for det syge barn og dets familie samtidig med at der gives en effektiv behandling og pleje. Syge børn bliver hurtigere raske i trygge, næsten hjemlige omgivelser, hvor der også er plads til "gode oplevelser". H. C. Andersen Børnehospital er en integreret del af Odense Universitetshospital. Alle de funktioner der vedrører diagnostik, behandling og pleje af syge børn er samlet under et tag. Børnehospitalet består af i alt 8 sengeafsnit og et stort ambulatorium. Der er over 10.000 indlæggelser af syge børn årligt, hvoraf over 80 % er akutte indlæggelser. Endvidere har børnehospitalet et ambulatorium med over 17.000 besøg, hvoraf 6.000 er førstegangshenvisninger. Børnehospitalet varetager diagnostik, behandling og pleje af alle syge børn fra Fyn i alderen 0-18 år. Endvidere varetages højt specialiserede funktioner for hele Region Syddanmark, dvs. at børn fra børneafdelingerne i Sønderborg, Esbjerg og Kolding viderehenvises til børnehospitalet ved behov. Børnehospitalet varetager højt specialiseret funktion vedr. børn med medfødte kirurgiske sygdomme i mave-/tarmkanalen samt diagnostik og behandling af svære nyresygdomme for hele Vestdanmark vest for Storebælt.

 

Der er i alt ca. 400 ansatte, hvoraf størstedelen udgøres af plejepersonale. Herudover er der 53 læger, 30 sekretærer, 6 pædagoger, 3 psykologer og der er også lærere og fysio- og ergoterapeuter tilknyttet.

 

Børnehospitalet har åben døgnet rundt. Tre af afsnittene varetager behandling af sygdomme hos nyfødte, herunder også meget for tidligt fødte børn med en fødselsvægt helt ned til 500-600 gram. Endvidere et afsnit for kræft og blodsygdomme, afsnit for kroniske sygdomme, som mave-/tarmsygdomme, stofskiftesygdomme/sukkersyge og sygdomme i nervesystemet. Endvidere afsnit for akutte sygdomme hos børn, overvejende infektionssygdomme og et børnekirurgisk afsnit.

 

Den daglige arbejdstid er fra kl. ca. 08.00-16.00 hvor ambulatoriet også er åbent. Den øvrige del af døgnet er der vagtbemanding til at varetage de akutte funktioner samt pasning og pleje af de indlagte patienter. Børneambulatoriet der er åbent mandag til fredag omfatter i alt 11 specialambulatorier.

 

I børnehospitalet er der mulighed for at mindst en af forældrene kan overnatte sammen med det syge barn på sengestuen. Endvidere er børnehospitalets afsnit og sengestuer indrettet børne- og familievenligt. Der er trådløs Internet-forbindelse, fladskærme og DVD-afspillere og på mange sengestuer også Nintendo Wii. Der er mulighed for, via Internettet, at holde kontakt med omverdenen, og der er mulighed for direkte opkobling til Naturama (Det Naturhistoriske Museum i Svendborg), og der arbejdes også på at etablere en lignende Internetforbindelse til Odense ZOO således, at børn kan komme på besøg i ZOO fra sygesengen.

 

Til disse aktiviteter samt til besøg af musikpædagoger samt tryllekunstnere, fortællere og hospitalsklovne er der brug for økonomiske midler fra velvillige sponsorer.

 

         
 

 

 

 

 

H.C. Andersens børnehospital OUH

 

Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

 

 

 

HC And

 

Forberedelse i børnehøjde for 3-7 årige børn. Bag startlinket kan I møde HC And, som med lyd og animation fortæller om forskellige undersøgelser. Den røde dør åbner labyrinten. I den kan man se, hvordan dagligdagen er, når man er indlagt på børnehospitalet.

 

 

 

Tryllebjerget

 

Tryllebjerget på H.C. Andersen Børnehospital giver gode oplevelser. Tryllebjerget giver fortællinger, musik, teater, trylleri, balloner, sæbebobler og meget mere.

 

 

   

Britta Skov Jensen

Oversygeplejerske

 

Arne Høst

Ledende overlæge dr. med.

 

Børneafdelingen

H. C. Andersen Børnehospital

Odense Universitetshospital


   
   
     
 
  Copyright Team Barneleg  |  Copyright fotos: Tim Kildeborg Jensen

WEBSITE SPONSOR : TEGNESTUEN1.DK  |  UPTIME IT